Algemeen

Een Escape Game heeft een vastomlijnd doel, tevens is er een bepaalde methodiek voor nodig om tot de juiste oplossing te komen. De weg die de groep zelf bewandeld is echter van vele factoren afhankelijk. Het maken van keuzes, het opvolging geven aan keuzes en de samenwerking (communicatie, leiderschap) binnen de groep zijn hierbij essentiële factoren. Het resultaat wordt met name beïnvloedt door de mate waarin de (individuen van de) groep in staat is (of zijn) om zich aan te passen aan de omstandigheden.

 

Wij hebben een aantal uitgangspunten gedefinieerd waar onze Game op is gebaseerd, maar daarnaast is het ook mogelijk om de Game op een aantal momenten stil te leggen, zodat er met het team geoefend kan worden in het geven van feedback en het maken van keuzes/een plan van aanpak.