Agile Escape Game

Steeds meer bedrijven zien voordelen in Agile werken. Je kunt echter niet van de één op de andere dag de manier van werken wijzigen. Je praat hierbij over een verandering die vaak veel tijd en moeite zal kosten. Daarbij zijn er twee zaken van belang:

  • De technische implementatie van Agile werken (Scrum-methodiek, KanBan, sprint-aanpak)
  • De gedragsverandering van werknemers realiseren

Bij onze Escape Game gaat het om de bereidheid en het vermogen om je aan te kunnen passen op nieuwe situaties en veranderingen en om hierover met elkaar te communiceren. Daarnaast is het essentieel om kort cyclische doelen te stellen om de Game tot een goed einde te brengen.

 

Middels de Agile Escape Game kun je Agile werken op een leuke en leerzame manier onder de aandacht brengen.

Scrum

Scrum is één van de bekende methodes binnen Agile. Hierbij draait het om het principe dat je leert door te doen en dat je steeds kleine stapjes neemt en deze evalueert. Bij een scrum zijn er drie verschillende rollen, die wij ook allemaal terug laten komen in de Game. Sterker nog, bij elke sprint tijdens het spelen van de Game wisselen de rollen, zodat iedereen met elke rol kennis kan maken.

  • De Scrum Master: De Scrum Master ondersteunt het proces en is er voor het team. Hij begeleidt het team door ervoor te zorgen dat het juiste proces wordt gevolgd. 
  • Product Owner: De Product Owner vertegenwoordigt de belangen van de klant (in ons geval is de klant verwerkt in de Escape Game). Hij/zij wil graag resultaat zien van goede kwaliteit en is verantwoordelijk voor het maken van de beslissingen
  • Het team: Het team is degene die de dienst ('het product') moet leveren. Zij geven elkaar tijdens de sessies feedback, deze baseren we op een aantal kernvragen die besloten liggen in de Agile-methodiek

Learning Agility

Na afloop van de Game evalueren de deelnemers met elkaar wat er is gebeurd, maar kijken we ook naar het gedrag van de individuele deelnemers. Agile werken draait ook om gebruik maken van elkaars talenten en om in multidisciplinaire teams te acteren. Daarbij is het belangrijk om inzicht te krijgen in elkaars sterke kanten op het vlak van Agile werken. Hierbij onderscheiden we Change Agility, Mental Agility, People Agility, Results Agility en Self-awareness.

 

Door te analyseren welke van deze kenmerken in teams sterk naar voren komen kan er ook gerichter worden bepaald welke vervolgaanpak nodig is om het meeste uit die teams te halen.