Uitgangspunten

De Game bestaat uit veel verschillende componenten en elke component vereist andere vaardigheden om uitgevoerd te worden. Het team wat in staat is om zich tijdens de game continu aan te passen aan de omstandigheden en elkaar levert over het algemeen de beste prestatie. Het continu aanpassen aan veranderende omstandigheden, zonder dat het eindresultaat in gevaar komt, is één van de belangrijkste eigenschappen van moderne teams.

 

Een Escape Game is kort cyclisch en vindt plaats onder tijdsdruk. Dit stimuleert anticipatie op dat wat op dat moment nodig is of gevraagd wordt. Het is aan de groep zelf om daar een keuze in te maken en juist daarvoor zijn verschillende competenties van belang.

Competenties

Onze game is erop gericht om juist deze eigenschappen te onderzoeken en om te achterhalen waar binnen teams knelpunten zitten. Hiermee creëren we bewustwording over gedrag en kan dit hierna gerichter aan worden gepakt. Dit doen we door tijdens de game een aantal kerncompetenties te meten op groepsniveau en deels ook op individueel niveau. Wij richten ons met name op het gebruik maken van elkaars talenten en kijken daarnaast naar:

  • Samenwerken
  • Communiceren
  • Leiderschap
  • Luisteren
  • Creativiteit
  • Resultaatgerichtheid
  • Flexibiliteit
  • Besluitvaardigheid
  • Verantwoordelijkheid

Evaluatie

Tijdens de evaluatie vragen wij deelnemers om in eerste instantie vanuit hun eigen perspectief naar het groepsproces en eigen gedrag te kijken door middel van een aantal gerichte vragen via een evaluatieformulier. Samen met de observaties van de Game vormt dit de basis voor de groepsbespreking. Het doel van deze bespreking is om op groeps- en individueel niveau bewustwording te creëren. Indien gevraagd kan dit ook worden opgevolgd door middel van een beknopt schriftelijk advies over de belangrijkste knelpunten en/of ontwikkelmomenten die wij tegen zijn gekomen.