Serious Business Games

Het kenmerk van onze Serious Business Games is de feedback. De business games dwingen mensen om out of the box te denken, elkaars talenten te benutten, maar vooral ook om met elkaar samen te werken en te communiceren. Wij gebruiken een laagdrempelige en informele aanpak waarin leren en feedback een belangrijke rol speelt, maar waarbij het proces zelf ook vooral leuk moet zijn. Door het beleven en evalueren van de game zorg je voor meer bewustwording waardoor het ook makkelijk is om gedragsveranderingen door te voeren.

 

Tijdens het spel of na afloop vindt er een reflectie plaats op gedragingen die de deelnemers laten zien. Met de organisatie wordt afgestemd op welke competenties de focus ligt tijdens deze reflectie. Welke teamrollen komen naar voren, welke deelnemers laten leiderschap zien, hoe wordt omgegaan met tijdsdruk en/of tegenslag, welke informatie wordt er gedeeld en wordt er om hulp gevraagd. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van wat terug is te zien tijdens onze business games.

 

De Serious Business Games zijn voor diverse doeleinden in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie met persoonlijkheidsprofielen. Veel organisaties laten een persoonlijkheidsprofiel van hun werknemers opstellen. De informatie is er, maar wat doe je er vervolgens mee?

 

Om als team effectiever samen te werken is het goed om te weten welke type persoonlijkheden er in een groep zitten. Bewustwording hiervan creëren. Onze games helpen hierbij!

 

Wij gebruiken onze Escape GameGet Together Game of eventueel een volledige Maatwerk Game voor deze trajecten. Neem contact met ons op dan geven wij u graag meer informatie!