What's Your Talent Game

Ook bij onze “What’s your talent” game staat het groepsproces centraal. Het unieke aan deze game is dat de game uit meerdere rondes bestaat en tussendoor en na afloop van de game een evaluatie plaatsvindt. Hierdoor neemt de game meer tijd in beslag, namelijk tenminste één dagdeel (ca. 4 uur). 

 

Afhankelijk van het doel van de game wordt bepaald welke specifieke thema’s en competenties tijdens de speelrondes naar voren komen. Het is de bedoeling dat de deelnemers voor elke speelronde bepalen wie de spellen gaan spelen. Van belang is dus om te weten wie waar goed in is, want: lukt het je om de speelronde binnen de tijd te voltooien dan verdien je de punten, lukt het niet, krijg je niks.

 

Evaluatie

Bij deze business game wordt veel aandacht besteed aan je talent inzetten, ontwikkeling en feedback geven en ontvangen. Dit gebeurt met name tijdens de reflectie-momenten en bij de eindevaluatie. Tijdens de speelrondes krijgen we inzichten ten aanzien van onder andere samenwerken, communicatie, creativiteit, innovatie, omdenken en omgaan met andere inzichten. Na afloop van elke speelronde vindt een reflectie op de gespeelde speelronde plaats. De vragen die in deze reflectie aan orde komen zijn gebaseerd op een retrospective uit de Agile methode. Daarnaast ontvangen de deelnemers tijdens een reflectie-moment extra informatie over de volgende speelronde. Met deze informatie en met de besproken punten uit de reflectie, moeten de deelnemers een plan opstellen voor de komende speelronde. De gedachte is dat de deelnemers zich als team steeds meer ontwikkelen en inzicht krijgen in hoe de talenten uit hun team het beste in te zetten.

 

 

Na afloop van de gehele game vindt er een eindevaluatie plaats. Tijdens deze evaluatie wordt ingegaan op vragen die de deelnemers voorafgaand aan de game hebben ingevuld. De vragen zijn gebaseerd op iemands talenten, vaardigheden en ontwikkelpunten. Tijdens de eindevaluatie wordt er gekeken in hoeverre de antwoorden op deze vragen terugkomen in de game en met name waarom dit wel of niet is gebeurd. De precieze invulling van de eindevaluatie hangt af van de wensen van de klant.