Methodiek

De Escape game die wij aanbieden is zodanig ontwikkeld dat de mogelijkheid om bepaalde gedragingen bij de deelnemers te meten. Afhankelijk van het doel van de Escape game is het mogelijk om zowel op individueel als op groepsniveau de deelnemers op deze gedragingen te observeren. De Escape game bestaat uit veel verschillende componenten en elke component vereist andere vaardigheden om uitgevoerd te worden. Het team dat in staat is om zich tijdens de game continu aan te passen, levert over het algemeen de beste prestatie. Het continu aanpassen aan veranderende omstandigheden, zonder dat het eindresultaat in gevaar komt, is één van de belangrijkste eigenschappen van moderne teams.

 

Een Escape game is kort cyclisch en vindt plaats onder tijdsdruk. Dit stimuleert anticipatie op dat wat op dat moment nodig is of wordt gevraagd. Het is aan de groep zelf om daar een keuze in te maken en juist daarvoor zijn verschillende competenties van belang. 

Competenties

Onze Escape game is erop gericht om bewustwording over gedrag te creëren. Dit doen we door tijdens de Escape game een aantal kerncompetenties te meten op groepsniveau en deels ook op individueel niveau. Wij richten ons met name op het gebruik maken van elkaars talenten en kijken daarnaast naar:

  •  Samenwerken
  • Communiceren
  • Leiderschap
  • Luisteren
  • Creativiteit
  • Resultaatgerichtheid
  • Flexibiliteit
  • Besluitvaardigheid
  • Verantwoordelijkheid

Evaluatie

Indien een evaluatie gewenst is, vragen wij deelnemers om in eerste instantie vanuit hun eigen perspectief naar het groepsproces en hun eigen gedrag te kijken. Dit doen wij door middel van een aantal gerichte vragen via een evaluatieformulier. Samen met de observaties van de Escape game vormt dit de basis voor de groepsbespreking. Het doel van deze bespreking is om op groeps- en individueel niveau bewustwording te creëren. Indien gevraagd kan dit ook worden opgevolgd door middel van een beknopt schriftelijk advies over de belangrijkste knelpunten en/of ontwikkelmomenten die wij tegen zijn gekomen.