Maatwerk Game

Wanneer u een online game wil en deze op maat wil laten maken dan is dit bij Escape2Change ook mogelijk. Dit kan variëren van het toevoegen van een introductiefilmpje aan een bestaande game van Escape2Change tot het ontwerpen van de inhoudelijke elementen van de game. De afgelopen jaren hebben we voor verschillende klanten maatwerk oplossingen ontworpen.  

 

We gaan graag met u in overleg om te kijken wat de wensen zijn.