Escape Game

De Escapegame is zodanig ontwikkeld dat de mogelijkheid om bepaalde gedragingen bij de deelnemers te meten. Afhankelijk van het doel van de Escapegame is het mogelijk om zowel op individueel als op groepsniveau de deelnemers op deze gedragingen te observeren. De Escapegame bestaat uit veel verschillende componenten en elke component vereist andere vaardigheden om uitgevoerd te worden. Het team dat in staat is om zich tijdens de game continu aan te passen, levert over het algemeen de beste prestatie. Het continu aanpassen aan veranderende omstandigheden, zonder dat het eindresultaat in gevaar komt, is één van de belangrijkste eigenschappen van moderne teams.

 

Een Escape game is kort cyclisch en vindt plaats onder tijdsdruk. Dit stimuleert anticipatie op dat wat op dat moment nodig is of wordt gevraagd. Het is aan de groep zelf om daar een keuze in te maken en juist daarvoor zijn verschillende competenties van belang. Escape2Change heeft voor bedrijven een Escape game ontwikkeld die op elke locatie te spelen is. Op een interactieve en vooral leuke manier samenwerken en elkaars talenten benutten staat bij de Escape game voorop. De Escape game is zo ontwikkeld dat de mogelijkheid bestaat om de Escape game op verschillende onderdelen te personaliseren.

 

Praktische informatie Escape game

Voorafgaand aan elke game is er een introductie. Hierbij gaan we in op het doel van de game en de regels tijdens het spelen.

 

De Escape game zelf duurt 60 minuten en afhankelijk van het aantal deelnemers hebben we minimaal 1 en maximaal 6 ruimtes nodig. De totale tijdsduur per speelronde, inclusief toelichting vooraf, bedraagt ongeveer anderhalf uur. Bij meerdere rondes achter elkaar hebben wij tussendoor tijd nodig om alles voor de volgende groep gereed te maken.

 

Het aantal deelnemers bedraagt minimaal 4 en maximaal 48 per speelronde. Er kunnen maximaal 6 teams tegelijkertijd aan de game deelnemen. Het is uiteraard ook mogelijk om met meer dan 48 deelnemers te spelen. Neem hiervoor contact met ons op.

 

Bij de Escape game maken we gebruik van enkele kisten met verschillende inhoud. Daarnaast zijn er andere attributen in de kamer te vinden die nodig zijn voor de game. De Escape game is zo gemaakt dat elke groep onafhankelijk van elkaar kan spelen of dat ze juist van elkaar afhankelijk zijn.

Evaluatie

 

Na afloop van elke sessie bespreken we het proces met de deelnemers. Dit is een mooi moment om elkaars gedrag en normen en waarden eens vanuit een ander perspectief te bekijken en daardoor bewustwording en verandering te bewerkstelligen. De Escapegame dwingt mensen om te handelen, zonder dat ze bekende kaders hebben. Zo wordt er inzicht gekregen in de manier waarop mensen uit jullie organisatie acteren. Gezamenlijk grijpen we dit aan om de aandachtspunten die er zijn te benoemen, zodat jullie dit verder op kunnen pakken.