Escape Game

De Escapegame die wij aanbieden is zodanig ontwikkeld dat de mogelijkheid om bepaalde gedragingen bij de deelnemers te meten. Afhankelijk van het doel van de Escapegame is het mogelijk om zowel op individueel als op groepsniveau de deelnemers op deze gedragingen te observeren. De Escapegame bestaat uit veel verschillende componenten en elke component vereist andere vaardigheden om uitgevoerd te worden. Het team dat in staat is om zich tijdens de game continu aan te passen, levert over het algemeen de beste prestatie. Het continu aanpassen aan veranderende omstandigheden, zonder dat het eindresultaat in gevaar komt, is één van de belangrijkste eigenschappen van moderne teams.

 

Een Escape game is kort cyclisch en vindt plaats onder tijdsdruk. Dit stimuleert anticipatie op dat wat op dat moment nodig is of wordt gevraagd. Het is aan de groep zelf om daar een keuze in te maken en juist daarvoor zijn verschillende competenties van belang.

 

Evaluatie

 

Na afloop van elke sessie bespreken we het proces met de deelnemers. Dit is een mooi moment om elkaars gedrag en normen en waarden eens vanuit een ander perspectief te bekijken en daardoor bewustwording en verandering te bewerkstelligen. De Escapegame dwingt mensen om te handelen, zonder dat ze bekende kaders hebben. Zo wordt er inzicht gekregen in de manier waarop mensen uit jullie organisatie acteren. Gezamenlijk grijpen we dit aan om de aandachtspunten die er zijn te benoemen, zodat jullie dit verder op kunnen pakken.